จัดสวนได้สวย ด้วย แว็ก 4 เมตร - ใบเต็ม

ตาลโตนด - การขึ้นต้นไม้ในตู้คอนเทเนอร์

ฉีดพ่นยาและการดูแลต้นไม้ขนาดสูง

ปาล์มยะวา - livistonia rotundifolia

MORE >>

1

2