หงษ์เหิน


ขนาดลำต้นสูงประมาณ   : 2.5  เมตร

ความสูงทั้งหมดประมาณ :  4.7 เมตร

น้ำหนักโดยประมาณ      :  800 กิโลกรัม

สถานะ : เปิดขาย

ข้ออมูลสินค้า : หงษ์เหิน น้อยมาก
การเติบโต (เร็ว)
10%
ความสวยงาม
80%
สามารถดูแลรักษา
50%
มีปันหาในการดูแล
30%
รัสมีพุ่มกว้าง
50%
ระยะเวลาขุดล้อมแล้ว
80%

ราคา : N/A

สินค้าแนะนำ