ตาลโตนด


ขนาดลำต้นสูงประมาณ   : 3  เมตร

ความสูงทั้งหมดประมาณ :  4.7 เมตร

น้ำหนักโดยประมาณ      :  1200 กิโลกรัม

 

สถานะ : เปิดขาย

ข้ออมูลสินค้า : ตาลโตนด น้อยมาก
การเติบโต (เร็ว)
20%
ความสวยงาม
70%
สามารถดูแลรักษา
60%
มีปันหาในการดูแล
20%
รัสมีพุ่มกว้าง
80%
ระยะเวลาขุดล้อมแล้ว
90%

ราคา : N/A

สินค้าแนะนำ