PRODUCTION


สินค้ามีอีกมากหมาย สามารถสอบถามได้จากทางร้าน

บริการของเรา

  สำนักงาน

  • จัดหาพันธุ์ไม้ให้กับ office และสำนักงาน
  • จัดหาพันธุ์ไม้ให้กับ บ้านพัก รีสอต (Resort)
  • จัดหาพันธุ์ไม้ให้กับโครงการหมู่บ้าน
  • จัดหาพันธุ์ไม้ให้กับโครงการประมูล

  บ้านพักอาศัย

  • จัดหาพันธุ์ไม้ให้กับ อาคารที่พัก
  • จัดหาพันธุ์ไม้ให้กับ บ้าน
  • จัดหาพันธุ์ตกแต่งภายในอาคาร / ภายนอก
  • จัดหาพันธุ์ไม้ให้กับ บ้านพัก รีสอต (Resort)

  บริการจัดส่ง

  • จัดส่งในประเทศ
  • จัดส่งต่างประเทศ

  โยกย้าย / รือถอน

  • บริการขุดและโยกย้ายไม้
  • ปรับเปลี่ยน ตำแหน่งหรือปลูก
  • รือถอนไม้เก่า เพื่อต้องการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ลงในสวนใหม่

   นำเข้า/ส่งออก

   • นำเข้าสินค้า
   • ส่งออกสินค้า
   • ขนส่งสินค้า