#ข้อควรระวัง
การวางเรียงซ้อนทับกันมากกว่า 2ต้นขึ้นไป จะต้องหากระสอบมาหนุนรองรับที่คอ ของต้นตาลฟ้า

#อธิบายเพิ่มเติม
เหตุผลที่ต้องหากระสอบมาหนุนรองที่คอ ประกอบกับการหาไม้ดามมาป้องกันระหว่างลำต้นกับก้าน เนื่องจากใบของตาลฟ้ามีน้ำหนักมาก เวลารถวิ่งอาจเกิดการสั่นสะเทือน จนทำให้ยอดอ่อนหรือไส้อ่อนของตาลฟ้า

" />

 

เวลาขนย้ายต้นไม้ ให้เพิ่มสิ่งๆนี้....


ตาลฟ้าเป็นไม้ปาล์มอีกชนิดหนึ่ง มีความเบาะบาง ง่ายต่อการน็อค การช็อก หรือการตาย เรียกว่าเป็นไม้ที่ (sensitive) ดังนั้นการเคลื่อนย้ายตาลฟ้าต้องอาศัยความระมัดระวังค่อนข้างสูงและไม่ควรรีบร้อนต่อการจัดเรียง

#ข้อควรระวัง
การวางเรียงซ้อนทับกันมากกว่า 2ต้นขึ้นไป จะต้องหากระสอบมาหนุนรองรับที่คอ ของต้นตาลฟ้า

#อธิบายเพิ่มเติม
เหตุผลที่ต้องหากระสอบมาหนุนรองที่คอ ประกอบกับการหาไม้ดามมาป้องกันระหว่างลำต้นกับก้าน เนื่องจากใบของตาลฟ้ามีน้ำหนักมาก เวลารถวิ่งอาจเกิดการสั่นสะเทือน จนทำให้ยอดอ่อนหรือไส้อ่อนของตาลฟ้าบทความอื่นๆ