1 2 3

 

 

 

แหล่งข้อมลู : soontronpalm

" />

 

วิธีวัดความสูงและขนาดของต้นปาล์ม แบบที่1


เพื่อเป็นการหาความสูงของต้นปาล์ม

การวัดความสูงของต้นปาล์มและการเลือกขนาดเพื่อลงหน้าไซต์งาน สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

การเลือกซื้อต้นปาล์มและขนาดให้ตรงกับแบบ ควรทราบถึงขนาดที่เลือกและจุดประสงค์ในการใช้งาน ซึงมีวิธีวัดขนาดดังต่อไปนี้...

 

1
2
3

 

 

 

แหล่งข้อมลู : soontronpalm

บทความอื่นๆ