ทรุด!! หนัก

พื้นที่ทำงาน ทำงานไม่สะดวก ถ้ากลัวไม่ทันงานเราก็ใช้วิธีการเปลี่ยนรถในการแพ็คกิ้งต้นไม้ เพราะความยาก-ง่ายของงานบางครั้งเราก็กำหนดไม่ได้จริงๆ เราอาศัยแก้ไขงานหน้างานเมื่อเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา

 

" />

 

ทรุด!! หนัก ฟ้าหลังฝน


ทรุด!! หนัก

พื้นที่ทำงาน ทำงานไม่สะดวก ถ้ากลัวไม่ทันงานเราก็ใช้วิธีการเปลี่ยนรถในการแพ็คกิ้งต้นไม้ เพราะความยาก-ง่ายของงานบางครั้งเราก็กำหนดไม่ได้จริงๆ เราอาศัยแก้ไขงานหน้างานเมื่อเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา

 


บทความอื่นๆ