งานขึ้นต้นอินทผลัม จับวางในตู้เขาทำกันแบบนี้

10 แนวคิด จัดสวนด้วยลีลาวดี

ต้นไม้โบราณที่มีอายุยาวนานเกิน 500 ปี

จะไม่ให้บอกว่าสวยได้อย่างไร จัดไปเต็มขนาดนี้

เวลาขนย้ายต้นไม้ ให้เพิ่มสิ่งๆนี้....

วีธีจัดส่ง ตาลโตหนดไปปลูกต่างประเทศ

วิธีวัดความสูงและขนาดของต้นปาล์ม แบบที่1

9 แบบ แนวจัดสวนด้วยอินทผลัม

.