จะไม่ให้บอกว่าสวยได้อย่างไร จัดไปเต็มขนาดนี้

วิธีวัดความสูงและขนาดของต้นปาล์ม แบบที่1

.