บริการของเรา

  สำนักงาน

  • จัดหาพันธุ์ไม้ให้กับ office และสำนักงาน
  • จัดหาพันธุ์ไม้ให้กับ บ้านพัก รีสอต (Resort)
  • จัดหาพันธุ์ไม้ให้กับโครงการหมู่บ้าน
  • จัดหาพันธุ์ไม้ให้กับโครงการประมูล

  บ้านพักอาศัย

  • จัดหาพันธุ์ไม้ให้กับ อาคารที่พัก
  • จัดหาพันธุ์ไม้ให้กับ บ้าน
  • จัดหาพันธุ์ตกแต่งภายในอาคาร / ภายนอก
  • จัดหาพันธุ์ไม้ให้กับ บ้านพัก รีสอต (Resort)

  บริการจัดส่ง

  • จัดส่งในประเทศ
  • จัดส่งต่างประเทศ

  โยกย้าย / รือถอน

  • บริการขุดและโยกย้ายไม้
  • ปรับเปลี่ยน ตำแหน่งหรือปลูก
  • รือถอนไม้เก่า เพื่อต้องการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ลงในสวนใหม่

   นำเข้า/ส่งออก

   • นำเข้าสินค้า
   • ส่งออกสินค้า
   • ขนส่งสินค้า

มากด้วยปริมานและคุณภาพ


 • >รายระเอียดต่างๆ สามารถระบุหรือแจ้ง
 • >ความถูกต้องในเรื่องของปริมาณและคุณภาพ
 • >ราคาเข้าถึงได ้ ทุกเงื่อนไขและข้อตกลง
 • >พร้อมใส่ใจทุกขบวนการก่อนส่งหมอบสินค้า ตามระยะเวลา
 • >ช่วยควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องต้นทุน

เราเชื่อว่าการจะทำงานให้สำเร็จและให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคุณต้องการทีมงานที่ดี เพื่อให้ทำงานนั้นออกมาดีและมีคุณภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำไม้ขุดล้อมจะเป็นสิ่งตอบโจทย์ความต้องและไขทุกความสงสัย ตลอดจนจะทำให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุด ตรงตามสิ่งเขาต้องการ ในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ คุณภาพและปริมาณที่ต้องการ


งานสั่งพิเศษสำหรับงานโครงกาาร
Good Product ไม้ทุกต้นเราตั้งใจทำทุกขั้นตอน และเราพยายามเน้นเสมอว่า การดูแลหลังการขุดล้อมก็สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน การตกแต่งลำต้น การทำความสะอาด การให้ยาฆ่าและกันแมลง รวมถึงอาหารเสริมบางตัว เรายินดีเพื่อให้สินค้านั้นออกมาได้คุณภาพมากที่สุด
Good Services กระบวนการขนส่งต่างๆนั้น เราจะคำนึงเสมอถึงความปลอดภัยและหลีกเลียงความเสียหายที่จะมีต่อต้นไม้ทุกต้นก่อนถึงมือลูกค้า รวมถึงการปลูกไม้ เราจะเลือกเทคนิคที่เหมาะที่สุดกับแต่ละชนิด ไม้สวยในสวนเราอย่างไร มันก็จะไปสวยต่อในสวนคุณเช่นกัน
Good Price เรารู้ว่าทุกคนมีราคาตั้งอยู่ในใจ งบประมานที่เตียมไว้ รวมทั้งจำนวนที่ปราถนา ซึงเราก็ยินดีที่จะพิจราณาราคาพิเศษให้กับลูกค้าทุกรายอย่างเต็มทีและเต็มใจ จะหยุดที่ Happy Price
Good Management เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความไว้วางใจ ทุกกระบวนการจึงมีการควบคุมดูแลทุกขั้นตอนเป็นอย่างดี เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมจริงก่อนถึงมือลูกค้าและทำงานให้เรียบง่ายลดความซับซ้อน